Ijpos  

Spoed?

Bel 020-8950315

Bereikbaar tussen 08:00 - 20:00

Wetsvoorstel om cyberdreigingsinformatie breder te delen naar Tweede Kamer

Het NCSC werkt hard aan een steeds digitaal veiliger Nederland. We adviseren vitale aanbieders en onderdelen van de Rijksoverheid met actuele dreigings- en incidentinformatie over hun netwerk- en informatiesystemen. Momenteel is er voor het NCSC nog niet altijd de wettelijke basis om dreigings- en incidentinformatie te verstrekken aan andere organisaties dan vitale organisaties en de Rijksoverheid. Die andere organisaties weten daardoor niet dat hun systemen kwetsbaar zijn, terwijl we daar wel informatie over hebben. Daarom stuurt de minister van JenV vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin wordt geregeld dat het NCSC in meer gevallen die informatie kan verstrekken aan deze andere organisaties.

Bron: NCSC