Ijpos  

Spoed?

Bel 020-8950315

Bereikbaar tussen 08:00 - 20:00

UPDATE: Patch OpenSSL beschikbaar, ernst kwetsbaarheid afgeschaald

Zojuist heeft het ontwikkelteam van OpenSSL versie 3.0.7. uitgebracht. Hierin worden meerdere kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheid die OpenSSL eerder classificeerde als ‘kritiek’, hebben zij nu afgeschaald naar ‘hoog’. Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, schat ook het NCSC de ernst van de kwetsbaarheid minder groot in dan op voorhand werd gedacht.

Bron: NCSC