Ijpos  

Spoed?

Bel 020-8950315

Bereikbaar tussen 08:00 - 20:00

Security by behavioural design

In 2021 heeft het NCSC de Universiteit Leiden gevraagd om een rapid review uit te voeren naar best practices en mogelijkheden voor vervolgonderzoek over de integratie van gedragswetenschappen in security by design methodologieën en projecten. Dit academische veld wordt security by behavioural design genoemd. Het doel ervan is om systemen op zo’n manier te ontwerpen dat de gebruiker zich vrijwel automatisch veiliger gaan gedragen.

Bron: NCSC