Ijpos  

Spoed?

Bel 020-8950315

Bereikbaar tussen 08:00 - 20:00

Oekraïne: Beeld in Nederland stabiel, gevolgen voor Nederlandse digitale weerbaarheid niet uit te sluiten

De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne volgen elkaar snel op, ook op het gebied van digitale dreigingen. De afgelopen weken heeft het NCSC geconstateerd dat er digitale aanvallen plaatsvinden, met name gericht op Oekraïne en Rusland. We hebben op dit moment geen aanwijzingen dat de verschillende digitale aanvallen serieuze gevolgen hebben voor de Nederlandse infrastructuur. Het NCSC monitort de situatie nauwgezet en staat in nauw contact met (inter)nationale partners en doelgroepen om informatie over mogelijke incidenten, dreigingen en maatregelen snel te duiden en te delen.

Bron: NCSC