Ijpos  

Spoed?

Bel 020-8950315

Bereikbaar tussen 08:00 - 20:00

Kennisevenement: Cybersecurity voor Industriële Systemen

De afhankelijkheid van industriële automatisering en procesbeheersystemen (IACS) groeit snel in onze samenleving en een verstoring van deze systemen heeft vaak verstrekkende gevolgen. De Cyber Security Raad (CSR) schrijft in zijn advies van april 2020 dat er werk aan de winkel is om de cybersecurity van IACS in de vitale infrastructuur op orde te krijgen en dat organisaties hier ondersteuning bij moeten krijgen. De Nederlandse samenleving moet kunnen vertrouwen op de veiligheid en continuïteit van de vitale infrastructuur. Daarom organiseert het NCSC in samenwerking met verschillende partners het kennisevenement Cybersecurity voor Industriële Systemen.

Bron: NCSC