Ijpos  

Spoed?

Bel 020-8950315

Bereikbaar tussen 08:00 - 20:00

Impactstudie CSIRT’s in het kader van de herziening van de NIB-richtlijn

In juni 2022 is er een politiek akkoord bereikt over de herziening van de Europese Netwerk- en Informatiebeveiliging Richtlijn (NIB). Deze herziening wordt gedreven door ontwikkelingen in technologieën, de steeds verregaandere digitalisering, de toenemende afhankelijkheid van informatie- en beveiligingsnetwerken in combinatie met nieuwe en bestaande dreigingen. De nieuwe NIB2-richtlijn behelst een uitbreiding van taken en bevoegdheden voor CSIRT’s ten opzichte van NIB1. De NIB2-richtlijn is niet alleen op meer sectoren van toepassing, maar ook het soort CSIRT-taken is uitgebreid. Het NCSC heeft naar aanleiding van deze herziening de Universiteit Tilburg gevraagd om een impactstudie uit te voeren voor de eigen organisatie en werkzaamheden.

Bron: NCSC