Ijpos  

Spoed?

Bel 020-8950315

Bereikbaar tussen 08:00 - 20:00

Onzichtbare vijand

Vechten tegen een onzichtbare vijand

Computercriminaliteit komt in vele vormen. Van phishing tot ransomware en van botnets tot CEO-fraude. Cybercrime is een internationaal probleem dat zich niet aan grenzen houdt. De daders zijn ontzettend lastig traceerbaar en als er al sporen worden ontdekt, eindigen die vaak in bijvoorbeeld de lobby’s van hotels. Het cybercrimeteam van Noord-Holland zoekt naar verbanden, doet onderzoek en is gericht op intelligence. Waar gebeurt wat?

In de strijd tegen cybercrime staat samenwerking centraal. Het cybercrimeteam van Noord-Holland werkt dan ook stelselmatig samen met teams van andere eenheden, met private netwerken en met internationale overheden en anti-misdaadinitiatieven. Zo kunnen er, wanneer nodig, over de hele wereld interventies worden gepleegd door een lokaal team of door meerdere teams tegelijkertijd. Een boeiende wereld die zich razendsnel ontwikkelt. 

Lourens Witteveen is accountmanager publiek-private samenwerking cybercrime in de Eenheid Noord-Holland. Hij is blij met het initiatief van het meldpunt in IJmuiden en haakt graag aan. Het doel? Samen stap voor stap verbeteren. Hij merkt dat er steeds meer initiatieven worden gestart tussen publiek en privaat. Hij benadrukt het belang van samenwerken op strategisch vlak. Door actief en periodiek expertise en ervaringen te koppelen, maken we zowel overheid als ondernemend Nederland steeds weerbaarder tegen de verschillende vormen van cybercrime.  

“WE HEBBEN DE AANGIFTES KEIHARD NODIG VOOR INTELLIGENCE” 

“Criminaliteit verschuift steeds meer van de fysieke naar de digitale wereld. Helaas weten we dat de aangiftebereidheid bij slachtoffers van cybercrime niet al te groot is. Onze dienstverlening voor het melden van een cyberincident en een goede afhandeling daarvan is al verbeterd, maar het kan altijd nog beter. Laagdrempeliger, toegankelijker en met een betere begeleiding. Daar werken we met z’n allen hard aan, want we hebben die meldingen en aangiftes keihard nodig.” 

“Alle informatie die wij krijgen is een puzzelstukje in een groter geheel. We sporen misschien niet de daders van iedere individuele aanval op, maar met informatie uit aangiftes en meldingen kunnen we wel alternatieve acties uitvoeren. Bijvoorbeeld telefoonnummers en bankrekeningen blokkeren en websites offline halen. Alles om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken.” 

 “Door samen te werken met ondernemers, gemeenten en specialisten kunnen we steviger inzetten op een verhoogde weerbaarheid. Met kennisdeling, specifieke trainingen en metingen zorgen we met elkaar voor algemene awareness en handelingsperspectief. Daarin heeft ook het RPCNH een belangrijke rol met een nadruk op informeren. Het meldpunt zelf is op termijn een belangrijke informatiebron voor alle partijen en fungeert uiteindelijk als een hub.”  

Het cybercrimeteam Noord-Holland is vanaf de start van het project aangesloten en zal de verbinding blijven zoeken met de aangesloten partijen. Basisteam IJmond wordt meegenomen en ook de digitale wijkagenten zullen hun rol pakken in opvolging. Er zijn geen vaste kaders, maar samen zullen we moeten ontdekken hoe we kunnen zorgen voor een (digitaal) veilig havengebied in IJmuiden.